Know Your Rights!

United We Dream offers tips for residents if they are approached by Immigration & Customs Enforcement. 

 

Add your reaction Share

Office of New Americans

The City of Chicago- Office of New Americans

RESOURCES FOR CHICAGO IMMIGRANTS AND REFUGEES


All Chicago residents, regardless of immigration status, can use City services. To aid in these uncertain times, the Mayor has organized the Chicago Is With You Task Force to ensure that all immigrants and refugees know their rights and resources.


The City of Chicago is committed to supporting all of its residents. If you have any questions or want to learn more, call 311 or go to the Office of New Americans website

LEGAL HELP FOR IMMIGRANTS
• The City of Chicago has partnered with Heartland Alliance’s National Immigrant Justice Center to provide free legal consultations and representations to immigrants. Please call 312-660-1370 or visit here for more information.

KNOWING YOUR RIGHTS AS AN IMMIGRANT
• Every person has legal rights in the United States – including undocumented immigrants. The City has partnered with The Resurrection Project and other nonprofits to provide educational materials and trainings. Please visit here or call 312-666-3062 for more information.


MUNICIPAL IDENTIFICATION PROGRAM
• In 2017, the City Clerk’s Office will begin a new program that offers identification to all Chicagoans, regardless of citizenship status. This ID will be satisfactory for all City services and many private facilities.


MENTAL HEALTH CARE
• Mental healthcare and well-being services for the immigrant community are managed by Lurie Children’s Hospital. For more information, visit here.
• If you are looking for direct services for children or adolescents, please contact the Illinois Screening, Assessment and Support Services Program at 1-800-345-9049
• The Chicago Department of Public Health provides mental health services for adults at locations across the city. Clinicians speak Spanish and English, with translation services available in other languages. To schedule an appointment, please call 312-744-1906.


PUBLIC SAFETY
• As a welcoming city, Chicago does not conduct immigration enforcement, and the Police Department will not ask about the immigration status of crime victims, witnesses, or other people who ask for help.
• For emergency assistance call 911 for police help and for non-emergency assistance call 311 for city services.
• If you feel you have been the victim of a hate crime, call 911 immediately or call the City of Chicago Commission on Human Relations at 312-744-4874. For additional information please visit here.

RECURSOS PARA LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS DE CHICAGO

Todos los residentes de Chicago, cualquiera que sea su situación migratoria, pueden aprovechar los servicios de la Ciudad. Para ayudar en estos tiempos de incertidumbre, el Alcalde Emanuel ha formado el grupo de trabajo Chicago Está Contigo (Chicago Is With You) para asegurar que todos los inmigrantes y refugiados conozcan sus derechos y recursos. La Ciudad de Chicago se ha comprometido a ayudar a todos los residentes. Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, llame al 311 o ingrese al sitio web de la Oficina de Nuevos Estadounidenses (Office of New Americans): www.cityofchicago.org/newamericans

AYUDA LEGAL PARA INMIGRANTES
• La Ciudad de Chicago se ha asociado con el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes de Alliance Heartland (Heartland Alliance’s National Immigrant Justice Center) para ofrecer consultas y representaciones legales gratuitas. Llame al 312-660-1370 o visite www.immigrantjustice.org para obtener más información.

CONOZCA SUS DERECHOS COMO INMIGRANTE
• Toda persona tiene derechos legales en los Estados Unidos, incluidos los inmigrantes indocumentados. La Ciudad colabora con El Proyecto Resurrección (The Resurrection Project) y otras organizaciones sin fines de lucro para suministrar material educativo y capacitación. Visite www.resurrectionproject.org o llame al 312-666-3062 para obtener más información.

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL
• En el 2017, la Oficina del Secretario Municipal (City Clerk’s Office) dará comienzo a un nuevo programa que ofrece una identificación a todos los habitantes de Chicago, independientemente de su estado de su ciudadanía. Esta identificación será suficiente para todos los servicios municipales y para muchos servicios privados.

ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL
• El Hospital de Niños Lurie (Lurie Children’s Hospital) administra los servicios para la atención de la salud mental y el bienestar para la comunidad de inmigrantes. Para obtener más información, visite www.luriechildrens.org/ youarenotalone
• Si necesita servicios directos para niños o adolescentes, comuníquese con el Programa de Servicios de Detección, Evaluación y Apoyo de Illinois (Illinois Screening, Assessment and Support Services Program) llamando al 1-800-345-9049.
• El Departamento de Salud Pública de Chicago (Chicago Department of Public Health) provee servicios de salud mental para adultos en toda la ciudad. Los clínicos hablan español e inglés y hay servicios de traducción disponibles en otros idiomas. Para hacer una cita, llame al 312-744-1906.

SEGURIDAD PÚBLICA
• Como ciudad de acogida, Chicago no hace control migratorio y el Departamento de Policía (Police Department) no preguntará sobre la situación migratoria a víctimas de delitos, testigos ni otras personas que pidan ayuda.
• Para obtener ayuda de emergencia, llame a la policía al 911. Para obtener asistencia que no sea de emergencia, llame a los servicios de la ciudad al 311.
• Si cree que ha sido víctima de un delito racial, llame de inmediato al 911 o llame a la Comisión de Relaciones Humanas de la Ciudad de Chicago (City of Chicago Commission on Human Relations) al 312-744-4874. Para obtener más información, visite www.cityofchicago.org/cchr.

OFERTA MIASTA CHICAGO DLA IMIGRANTÓW I UCHODŹCÓW

Wszyscy mieszkańcy Chicago, bez względu na status imigracyjny, mogą korzystać z usług miasta. Aby zapewnić pomoc w tych niepewnych czasach, Burmistrz Emanuel zorganizował grupę zadaniową Chicago Cię Wspiera (Chicago Is With You), której celem jest informowanie imigrantów i uchodźców o ofercie miasta i przysługujących im prawach. Miasto Chicago udziela wsparcia wszystkim mieszkańcom. W przypadku pytań oraz aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zadzwonić pod numer 311 lub przejść na stronę internetową Biura ds. Nowych Amerykanów (Office of New Americans): www.cityofchicago.org/newamericans

POMOC PRAWNA DLA IMIGRANTÓW
• Miasto Chicago współpracuje z Krajowym Centrum Sprawiedliwości ds. Imigrantów Towarzystwa Heartland (Heartland Alliance’s National Immigrant Justice Center), aby zapewnić bezpłatne konsultacje i przedstawicielstwo prawne dla imigrantów. W celu uzyskania dodatkowych prosimy zadzwonić pod numer 312-660-1370 lub odwiedzić stronę internetową www.immigrantjustice.org.

POZNAJ PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE IMIGRANTOM
• Każdej osobie – w tym również imigrantom nieposiadającym dokumentów – przysługują w Stanach Zjednoczonych prawa. W ramach współpracy z Projektem Odrodzenie (The Resurrection Project) oraz innymi organizacjami non-profit miasto zapewnia imigrantom dostęp do materiałów edukacyjnych i szkoleń. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony: www.resurrectionproject.org lub skorzystania z numeru tel. 312-666-3062.

MIEJSKIE DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI
• w 2017 roku Urząd Miasta (City Clerk’s Office) rozpocznie nowy program, który pozwoli na wydanie dokumentów tożsamości wszystkim mieszkańcom Chicago, bez względu na status obywatelski. Dokumenty te będą respektowane na potrzeby wszelkich usług miejskich oraz przez wiele placówek prywatnych.

ZDROWIE PSYCHICZNE
• Usługi opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego oraz dobrego samopoczucia dla społeczności imigrantów są świadczone w Szpitalu Dziecięcym Lurie (Lurie Children’s Hospital). W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.luriechildrens.org/youarenotalone
• Jeśli poszukują Państwo usług wsparcia zdrowia psychicznego u dzieci i nastolatków, prosimy skontaktować się z Programem Kontroli, Oceny i Wsparcia Illinois (Illinois Screening, Assessment and Support Services Program) pod nr 1-800-345-9049
• Wydział Zdrowia Publicznego Chicago (Chicago Department of Public Health) zapewnia opiekę zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dla dorosłych w różnych lokalizacjach na terenie miasta. Pracownicy przychodni posługują się j. hiszpańskim i angielskim, oferowane są również usługi tłumaczeniowe w innych językach. Aby zaplanować wizytę, należy zadzwonić pod nr 312-744-1906.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
• Chicago jest miastem otwartym, dlatego nie prowadzi egzekucji przepisów imigracyjnych, a Wydział Policji (Police Department) nie sprawdza statusu imigracyjnego ofiar przestępstw, świadków lub osób zwracających się o pomoc.
• W celu uzyskania pomocy w sytuacji alarmowej należy zadzwonić pod nr policji – 911, a w przypadku pomocy w sytuacjach niewymagających nagłej interwencji należy zadzwonić pod numer 311, aby uzyskać dostęp do usług miejskich.
• Jeśli padną Państwo ofiarą zbrodni nienawiści, prosimy niezwłocznie zadzwonić pod numer 911 lub skontaktować się z Komisją ds. Relacji Międzyludzkich miasta Chicago (City of Chicago Commission on Human Relations) 312-744-4874. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.cityofchicago.org/cchr.

تلتزم مدينة شيكاغو بدعم جميع سكانها.

موارد للمهاجرين واللاجئين بمدينة شيكاغو يحق لجميع سكان شيكاغو، بغض النظر عن حالة الهجرة، أن يستخدموا خدمات المدينة. ولتقديم المساعدة في هذه الأوقات المتسمة بعدم الوضوح، للتأكد من أن جميع المهاجرين واللاجئين يعرفون حقوقهم ومواردهم. (Chicago Is With You) قوة عمل شيكاغو معك Emanuel نظم العمدة

خدمات رعاية الصحة والسلامة العقلية. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.luriechildrens.org/youarenotalone الموقع الإلكتروني

•إذا كنت تبحث عن خدمات مباشرة للأطفال أو المراهقين، يُرجى Illinois التواصل مع برنامج إلينوي لخدمات الفحص والتقييم والدعم Screening, Assessment and Support Services
1-800-345- على الرقم 9049 Program Chicago Department of Public •تقدم إدارة الصحة العامة بشيكاغو خدمات الصحة العقلية للبالغين في مواقع منتشرة في أرجاء المدينة. Health يتحدث الأخصائيون السريريون الإسبانية والإنجليزية، وتتوفر خدمات الترجمة .312-744- بلغات أخرى. لترتيب موعد، يُرجى الاتصال على الرقم 1906

السلامة العامة
•لا تقوم شيكاغو، بصفتها مدينة تفتح أبوابها للمهاجرين، بإنفاذ سلطة قوانين عن حالة (Police Department) الهجرة، ولن تسأل إدارة الشرطة الهجرة الخاصة بضحايا الجرائم أو الشهود أو الأشخاص الآخرين الذين يطلبون المساعدة.
•للمساعدة في حالات الطوارئ، اتصل على الرقم 911 للحصول على مساعدة الشرطة، وللمساعدة في الحالات غير الطارئة، اتصل على الرقم 311 للحصول على خدمات المدينة.
•إذا كنت تظن أنك ضحية لجريمة كراهية، فاتصل على الرقم 911 على الفور، أو اتصل بلجنة العلاقات الإنسانية التابعة لمدينة شيكاغو )City of Chicago Commission on Human Relations(312 . للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع -744- على الرقم 4874 .www.cityofchicago.org/cchr الإلكتروني

المساعدة القانونية للمهاجرين

أقامت مدينة شيكاغو شراكة مع المركز القومي لتحقيق العدالة للمهاجرين Heartland Alliance’s National التابع لاتحاد هارتلاند لتوفير الاستشارات وخدمات Immigrant Justice Center(التمثيل القانونية المجانية للمهاجرين . يُرجى الاتصال على الرقم 312-660-137 أو زيارة الموقع الإلكتروني 0 للحصول على المزيد من www.immigrantjustice.org المعلومات.

معرفة حقوقك بصفتك مهاجرًا

كل شخص حقوق قانونية في الولايات المتحدة، بما في ذلك المهاجرون غير الموثَّقين. أقامت المدينة شراكة مع منظمة مشروع إعادة الإحياء وغيرها من المنظمات غير الربحية )The Resurrection Project(لتوفير مواد وتدريبات تعليمية . يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الرقم www.resurrectionproject.org 312-666-3062 للمزيد من المعلومات.

البرنامج البلدي لتعريف الهوية

(City Clerk’s Office) •في عام 2017 ، سيبدأ مكتب كاتب المدينة برنامجًا جديدًا يقدم تعريف الهوية لجميع قاطني شيكاغو، بغض النظر عن حالة المواطنة. سيكون تعريف الهوية هذا كافيًا لإتاحة جميع خدمات المدينة والعديد من المرافق الخاصة

رعاية الصحة العقلية

(Lurie Children’s Hospital) •تدير مستشفى لوري للأطفال

إذا كانت لديك أي أسئلة، أو كنت ترغب في معرفة المزيد، فاتصل على الرقم 311 أو قم بزيارة الموقع :(Office of New Americans) الإلكتروني الخاص بمكتب الأمريكيين الجدد

www.cityofchicago.org/newamericans

Add your reaction Share
Tweets by Aldmilly31

HOW CAN WE HELP YOU?

Our office is here to serve the 31st Ward!